ΓΕΝΙΚΑ

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INKAT Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «kiosky’s» (εφεξής η ΙΝΚΑΤ) δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο www.kiosky’s.gr  προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες αυτούς σχετικά με την εταιρεία, τη δραστηριότητά της, τα καταστήματα, τα προϊόντα, τις συνεργασίες κλπ.
2. Η χρήση του www.kiosky’s.gr  διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η INKAT δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί τους παρόντες όρους. Η χρήση του www.kiosky’s.gr  συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
3. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.kiosky’s.gr  διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

4. Η INKAT καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενου που διατίθεται μέσω του www.kiosky’s.gr  να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Σε κάθε περίπτωση η INKAT δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του www.kiosky’s.gr  για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.
5. Ο χρήστης / επισκέπτης του www.kiosky’s.gr  υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις . Ο χρήστης / επισκέπτης του www.kiosky’s.gr  υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.
6. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία www.kiosky’s.gr  αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της INKAT και των εταιρειών του Ομίλου ΜΟΥΧΑΛΗ. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα www.kiosky’s.gr  προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.
7. Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στο www.kiosky’s.gr  πιθανόν να μεταφέρουν τον χρήστη εκτός του δικτύου της σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο από την INKAT. Στην περίπτωση αυτή, η INKAT δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα προσφορών τρίτων.
8. Η INKAT δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένων των επισκεπτών του www.kiosky’s.gr , που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Η INKAT δύναται να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις εφόσον τούτο επιβάλλεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών της INKAT ή για την εκτέλεση έρευνας αγοράς για λογαριασμό της INKAT. Κάθε χρήστης/ επισκέπτης του www.kiosky’s.gr  διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. Ρητά διευκρινίζεται ότι η INKAT δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/ επισκέπτη του www.kiosky’s.gr  σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών μου δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου μέσω του www.kiosky’s.gr .
9. Τα υποδείγματα αιτήσεων που εμπεριέχονται στο www.kiosky’s.gr  καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών δύναται να αντικατασταθούν/ τροποποιηθούν/ καταργηθούν οποτεδήποτε από την INKAT κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι χρήστες / επισκέπτες του www.kiosky’s.gr  απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα των αιτήσεων που περιέχονται στο www.kiosky’s.gr . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια η INKAT διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά των υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.
10. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τους παρόντες όρους και την ιστοσελίδα www.kiosky’s.gr  μπορεί να απευθύνεται στην Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας 2102819700.
 
Τα Νέα της kiosky's
 • Το γιορτάσαμε και στην Πατησίων! 13-01-2019  Το γιορτάσαμε και στην Πατησίων!
  Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 20/12/2018  τα εγκαίνια του νέου καταστήματος του δικτύου KIOSKY’S ONE STOP ALL στην Πατησίων.
 • Η γειτονιά στο Χαλάνδρι γιόρτασε μαζί μας! 09-01-2019  Η γειτονιά στο Χαλάνδρι γιόρτασε μαζί μας!
  Την Παρασκευή 21/12/2018 πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα εγκαίνια του franchise καταστήματος της KIOSKY’S ONE STOP ALL στο Χαλάνδρι. Στην οδό Αγίας Παρασκευής 32, όπου λειτουργεί το κατάστημα «πλημμύρισε» από κόσμο, καθώς η γειτονιά  παρευρέθηκε για να γιορτάσει τον ερχομό του νέου 17ου μέλους της οικογένειας KIOSKY’S ONE STOP ALL και να ευχηθεί καλορίζικο στους συνεργάτες – franchisees!
 • Είκοσι χρόνια η Ελλάδα στο ευρώ 06-01-2019  Είκοσι χρόνια η Ελλάδα στο ευρώ
  Είκοσι χρόνια κλείνουν σήμερα από την ημέρα που το ευρώ έκανε για πρώτη φορά την εμφάνιση του, αρχικά μόνο με λογιστική μορφή στις συναλλαγές, ως το νέο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.
 • Νέο ποτό απο την Coca Cola 3E 31-12-2018  Νέο ποτό απο την Coca Cola 3E
  Η Coca-Cola Τρία Έψιλον, σε συνεργασία με τη Gruppo Campari, επαναλανσάρουν στην ελληνική αγορά το αγαπημένο premium gin Bulldog, το οποίο έχει κερδίσει τους cocktails lovers παγκοσμίως. Η νέα αυτή συμφωνία έρχεται να ενισχύσει το πλούσιο χαρτοφυλάκιο αλκοολούχων ποτών της Coca-Cola Τρία Έψιλον, η οποία προσφέρει καθημερινά στους καταναλωτές απίθανες απολαυστικές επιλογές, για κάθε περίσταση.
 • 150.000 καπνιστές το γύρισαν στο IQOS 24-12-2018  150.000 καπνιστές το γύρισαν στο IQOS

  Μπορεί το μερίδιο του IQOS στην Ελλάδα να μην έχει πιάσει διψήφιο ποσοστό, όπως στην Ιαπωνία όπου το μερίδιό του αγγίζει πλέον το 20%, ωστόσο ήδη 150.000 Έλληνες καπνιστές είναι καταναλωτές του θερμαινόμενου καπνικού προϊόντος της Παπαστράτος, με το 80% αυτών να έχει κόψει το συμβατικό τσιγάρο.
Καιρός

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή
        
Πρωτοσέλιδα ΕφημερίδωνΣημείο Εξυπηρέτησης kiosky's