ΓΕΝΙΚΑ

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INKAT Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «kiosky’s» (εφεξής η ΙΝΚΑΤ) δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο www.kiosky’s.gr  προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες αυτούς σχετικά με την εταιρεία, τη δραστηριότητά της, τα καταστήματα, τα προϊόντα, τις συνεργασίες κλπ.
2. Η χρήση του www.kiosky’s.gr  διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η INKAT δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί τους παρόντες όρους. Η χρήση του www.kiosky’s.gr  συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
3. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.kiosky’s.gr  διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

4. Η INKAT καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενου που διατίθεται μέσω του www.kiosky’s.gr  να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Σε κάθε περίπτωση η INKAT δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του www.kiosky’s.gr  για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.
5. Ο χρήστης / επισκέπτης του www.kiosky’s.gr  υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις . Ο χρήστης / επισκέπτης του www.kiosky’s.gr  υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.
6. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία www.kiosky’s.gr  αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της INKAT και των εταιρειών του Ομίλου ΜΟΥΧΑΛΗ. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα www.kiosky’s.gr  προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.
7. Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στο www.kiosky’s.gr  πιθανόν να μεταφέρουν τον χρήστη εκτός του δικτύου της σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο από την INKAT. Στην περίπτωση αυτή, η INKAT δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα προσφορών τρίτων.
8. Η INKAT δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένων των επισκεπτών του www.kiosky’s.gr , που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Η INKAT δύναται να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις εφόσον τούτο επιβάλλεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών της INKAT ή για την εκτέλεση έρευνας αγοράς για λογαριασμό της INKAT. Κάθε χρήστης/ επισκέπτης του www.kiosky’s.gr  διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. Ρητά διευκρινίζεται ότι η INKAT δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/ επισκέπτη του www.kiosky’s.gr  σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών μου δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου μέσω του www.kiosky’s.gr .
9. Τα υποδείγματα αιτήσεων που εμπεριέχονται στο www.kiosky’s.gr  καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών δύναται να αντικατασταθούν/ τροποποιηθούν/ καταργηθούν οποτεδήποτε από την INKAT κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι χρήστες / επισκέπτες του www.kiosky’s.gr  απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα των αιτήσεων που περιέχονται στο www.kiosky’s.gr . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια η INKAT διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά των υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.
10. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τους παρόντες όρους και την ιστοσελίδα www.kiosky’s.gr  μπορεί να απευθύνεται στην Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας 2102819700.
 
Τα Νέα της kiosky's
 • Ώρα για εκλογές: Ψήφος στα… Kiosky’ s 24-05-2019  Ώρα για εκλογές: Ψήφος στα… Kiosky’ s
  Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Πριν ψηφίσουμε όμως περνάμε από το περίπτερο.  Όπως σε όλες τις σημαντικές στιγμές της καθημερινότητας μας έτσι και την ημέρα των εκλογών το περίπτερο είναι ο πρωταγωνιστής. Είστε εκλογικός αντιπρόσωπος, μέλος της εφορευτικής επιτροπής; Απλός ψηφοφόρος;
 • Πως να προστατεύσετε την περιουσία σας και τον ευατό σας από την εγκληματικότητα 18-05-2019  Πως να προστατεύσετε την περιουσία σας και τον ευατό σας από την εγκληματικότητα
  H εγκληματικότητα , δυστυχώς, αποτελεί μεγάλο πρόβλημα της καθημερινότητας των μελών μας. Οι καταγγελίες για ληστείες, υλικές ζημιές και βανδαλισμούς στην περιουσία και  τα καταστήματα τους είναι, συχνές.
 • Παπαστράτος: Με συγκατάθεση των εργαζομένων εφαρμόζουμε 7ήμερη λειτουργία 15-05-2019  Παπαστράτος: Με συγκατάθεση των εργαζομένων εφαρμόζουμε 7ήμερη λειτουργία
  «Με την συγκατάθεση των εργαζομένων εφαρμόζουμε στην Παπαστράτος την επταήμερη λειτουργία του εργοστασίου» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Αντιπρόεδρος της Εταιρίας, Ιάκωβος Καργαρώτος. Ο κ. Καργαρώτος διευκρίνισε ότι η εταιρία επεδίωξε να διασφαλίσει ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί μελλοντικά στις αυξημένες ανάγκες παραγωγής, όταν αυτές προκύψουν, γεγονός που θα της επιτρέψει, σε συμφωνία με τους εργαζόμενους, να λειτουργεί το εργοστάσιό της 7 ημέρες την εβδομάδα αδιαλείπτως. 
 • Ποια προϊόντα διατροφής θα υπαχθούν στο ΦΠΑ 13% 09-05-2019  Ποια προϊόντα διατροφής θα υπαχθούν στο ΦΠΑ 13%
  Σημαντική μείωση των τιμών στο καλάθι της οικογένειας θα επιφέρει η μείωση του ΦΠΑ στο 13% σε όλα τα τρόφιμα που σήμερα επιβαρύνονται με συντελεστή 24%.
 • Το IQOS πηγαίνει στις ΗΠΑ - «Πράσινο φως» από τον FDA 02-05-2019  Το IQOS πηγαίνει στις ΗΠΑ - «Πράσινο φως» από τον FDA
  To «πράσινο φως» από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) εξασφάλισε η Philip Morris International για την πώληση του IQOS στις ΗΠΑ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο FDA επιβεβαίωσε στις 30 Απριλίου ότι το IQOS, το ηλεκτρικά θερμαινόμενο σύστημα καπνού της PMI, είναι κατάλληλο για την προστασία της δημόσιας υγείας και ενέκρινε την πώλησή του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η απόφαση του FDA είναι αποτέλεσμα της ενδελεχούς αξιολόγησης της αίτησης της PMI προς τον Οργανισμό, που υποβλήθηκε το 2017, για την έγκριση της κυκλοφορίας του προϊόντος.
Καιρός

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή
        
Πρωτοσέλιδα ΕφημερίδωνΣημείο Εξυπηρέτησης kiosky's